ניתוח שכ״ט לפי תעריפי התכנון של הגופים הציבוריים

התעריפים הרשמיים שנקבעו על ידי גופים ציבוריים שונים, כדוגמת משרד הביטחון, משרד הבינוי, רמ״י ומע״צ אמורים לייצג את ה-Best Practice ואת שכר הטרחה ההוגן שאמור להיות משולם למשרדי תכנון. למרות שבמקרים רבים גורמים ציבוריים שונים מפרסמים מכרזים שבהם מובנית כבר הנחה מקסימלית על התעריף הרשמי, עדיין אין זה אומר שלא ניתן להרוויח ממכרז כזה. היכרות מעמיקה עם היתרונות שתעריפים אלה מספקים יכולה לעשות את ההבדל בין הצעה רווחית להצעה שתגרום להפסדים למשרד, אולם המורכבות של התעריפים מרתיעה משרדים רבים מלהשתמש בהם.

צוות היועצים הכלכליים של Optimize Plan בראשותו של עידו שפייזמן מתמחה בבניית הצעות מחיר שמנצלות את היתרונות הגלומים בתעריפים הרשמיים על מנת למקסם את הרווח למשרד.

השירותים שמוצעים על ידי Optimize Plan

  • תקצוב שעות לפרויקטים – תרגום החוזים להקצאת שעות לפרויקט ותכנון הרווח לפרויקט לפי שלבים
  • בקרת מנהלי/אחראי פרויקט מבחינת הקצאת שעות לעובדים והתקדמות בפרויקט
  • עריכת הצעות בהתאם לתעריפים השונים המקובלים בענף, כולל פרמטרים של חיזוי רווחיות וקביעת מחיר מינימום
  • בדיקת חוזי התכנון המתקבלים במשרד כולל הגבלת תכולת העבודה למקסום הרווח

לשירותים למשרדים קטנים

חזרה לניהול כלכלי ושירותי חשבות

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר