תזרים מזומנים

  • הוצאות חד פעמיות ומחזוריות – משכורות, אחזקת משרד, מחשוב, מתכנני משנה ועוד
  • הכנסות – תקבולים בפועל והכנסות שאינן קשורות לפרויקטים
  • תחזית שנתית להגשת חשבונות 
  • תכנון וחיזוי תזרים המזומנים של המשרד

חזרה לדף הראשי

חזרה לניהול העסקי

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר